Dobešová Z., Macků K., Kučera M. Teaching Geoinformatics Subjects With Examples of European Union Data (Výuka geoinformatických předmětů na příkladech dat Evropské unie), Sympozium GIS Ostrava 2022, Smart City – vize a realita, 12 p.