Workshop Maps, analysis and visualization of spatial data in BI on the example of spatial data provided by the European Union was held on 10 December 2020 online.

Masopust, Jan, Macků, Karel, & Dobešová, Zdena. (2020, December). Mapy, analýzy a vizualizace prostorových dat v BI na příkladu prostorových dat poskytovaných Evropskou unií (Version v1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4942321

Record of the workshop

Information and data here.