Dobešová Z. Využití dat databáze Eurostat a Urban Atlas ve výuce předmětu Data Mining, konference Informatika 2023, 4.-5. září 2023, Jihlava