Pracovníci zapojení v projektu

doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. – hlavní řešitel, kontaktní osoba

Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

+420 585634763, zdena.dobesova@upol.cz, www.dobesova.upol.cz

Mgr. Karel Macků, Ph.D. – člen řešitelského týmu

Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

karel.macku@upol.cz

Ing. Jan Masopust – člen řešitelského týmu

Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakní adresa: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky, 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc, Česká republika

www.geoinformatics.upol.cz

www.UrbanMD.upol.cz