NOVÁK, Pavel. Klasifikace dopravní dostupnosti veřejnou autobusovou dopravou. Olomouc, 2021. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky. Vedoucí práce Zdena Dobešová.

http://www.geoinformatics.upol.cz/dprace/bakalarske/novak21/