Dobešová Z. Use of Eurostat and Urban Atlas in Data Mining course (Využití dat databáze Eurostat a Urban Atlas ve výuce předmětu Data Mining), Conference Informatika 2023, 4-5 September 2023, Jihlava, Czech Republic