V rámci projektu byla vydána kniha, která obsahuje teoretické kapitoly pro výuku v rámci předmětu KGI/POGEO Pokročilé zpracování geodat pro magisterský studijní program Geoinformatika a kartografie.

Macků, K.: Pokročilé zpracování geodat Univerzita Palackého Olomouc, 2023, 56 s., ISBN 978-80-244-6320-9, DOI: 10.5507/prf.23.24463209

Předkládaná učebnice představuje teoretický přehled zaměřený na vybrané metody prostorové statistiky. Primárním textu cílem je poskytnout studentům geoinformatiky a příbuzných oborů studijní materiál, který doplňuje vedené přednášky zaměřené na pokročilé zpracování geodat.

Text knihy je zdarma ke stažení.